ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПЪТУВАНЕ С АВТОБУС И САМОЛЕТ

1. Валиден задграничен паспорт, виза и медицинска застраховка за периода на пътуването. За страните от Европйския съюз, с които България е в безвизов режим е възможно пътуване с лична карта. За страните, с които сме във визов режим, можете да получите информация от съответните консулски служби.

2. За пътуване на непълнолетни Български граждани без единият или двамата родители, се изисква нотариално заверено пълномощно (декларация) от единия или двамата родители.

3. Авиокомпаниите и автобусните превозвачи осигуряват на притежателя на валиден билет превоз по посочения маршрут на пътника и личният му багаж. Допълнителният багаж може да бъде включен в цената на билета или да се заплаща съгласно условията за пътуване и тарифите за багаж на съответната авиокомпания или автобусен превозвач.

4. При анулации, презаверки или отказ от пътуване, се удържат неустойки от общата цена на билета, съгласно условията за пътуване. Срокът за възстановяване на сумата подлежаща на връщане е до 45 календарни дни.

5. Сроковете на валидност на двупосочните билети са до 12 месеца. Двупосочните билети могат да бъдат с фиксирани дати или без фиксирани дати (отворени). Билети без фиксирани дати за пътуване подлежат на заверка (потвърждаване) в офисите на авиокомпаниите или агенцията издала билета, автобусните превозвачи или на оторизираните от него агенции, като само при наличие на свободни места на пътника се гарантира пътуването му.

6. Туристическите агенции, авиокомпаниите и автобусните превозвачи не носят отговорност за паспортни, визови и митнически неуредици на пътниците, както и за изискващите се при пътуване в чужбина застраховки по рисковете "Живот" и " Медицински застраховки".

7. Пътниците носят лична финансова отговорност за нанесените от тях или непълнолетни членове на семействата им щети по самолетите и автобусите.

8. Рекламации се приемат най - късно до 5 дни от датата на настъпване на събитието, в писмен вид в офисите на авиокомпаниите, автобусните превозвачи или на интернет сайтовете им.

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНО ПЪТУВАНЕ - ЕКСКУРЗИЯ, ПОЧИВКА, КРУИЗ

1. Записване за организирано пътуване се удостоверява с подписване на Договор за организирано пътуване между Туристическата агенция (Турагунт) представляваща съответния Туроператор и клиент (турист), и внасяне на депозит, чийто размер зависи от условията на конкретното пътуване.

2. По телефон, факс или интернет може да се направи резервация за организирано пътуване, която е валидна до 48 часа от заявяването й, и след потвърждаването и се подписва Договор за организирано пътуване и внася депозит, чийто размер зависи от условията на конкретното пътуване.

3. Турагентът (туроператорът) има право да се откаже от Договора, без да носи никаква отговорност, ако клиентът прояви недобросъвестност и не заплати дължимите суми в установените срокове.

4. Извършените от клиента плащания се удостоверяват с издаден от Турагента (туроператора) документ.

5. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на договора от страна на клиента, Туроператорът възстановява платената сума за пътуванто, като удържа неустойки, чиято стойност се определя от посочените в Договора условия на пътуването.

6. Когато пътуването не може да бъде осъществено поради липса на достатъчно записани участници, Туроператорът (турагента) се задължава да уведоми записаните вече потребители, чрез лицата подписали договора в срок до 7 дни преди датата на начало на пътуването.

7. Туроператорът, включително и екскурзоводът, има право при необходимост да извършва размествания в програмата на пътуването по дни и часове, които не я променят съществено.

8. Обявените цени са в лева или в евро, и се заплащат в лева по курса на БНБ за деня на плащането. Туроператорът има право на увеличение на цената при необходимост.

9. Туристите трябва да имат валиден задграничен паспорт и медицинска застраховка за периодна на пътуването. За страните от Европйския съюз, с които България в безвизов режим е възможно пътуване с лична карта. За страните, с които сме във визов режим, можете да получите информация от съответните консулски служби.

10. За пътуване на непълнолетни Български граждани без единият или двамата родители, се изисква нотариално заверено пълномощно (декларация) от единия или двамата родители.

11. На всички туристи се осигурява медицинска застраховка за времето на престоя им извън страната. Медицинската застраховка не покрива застрахователно събитие в резултат на хронични заболявания, всякакъв род стоматологични услуги, както и увреждания на здравето на застрахования вследствие употребата на алкохол или други упойващи вещества.

12. Туроператорите и турагентите не носят отговорност за паспортни, визови и митнически неуредици на пътниците, за загубени или откраднати вещи или документи на туристите, както и за последствията при неспазване на законодателството на съответната държава от страна на туристите.

13. В случай на нанесени щети от отделен турист или група туристи на хотелската база, автобуси, самолети, круизни кораби или трети лица, извършителят носи цялата отговорност за деянието си. Нанесените щети се компенсират веднага от извършителя.

14. Туроператорите не носят отговорност при настъпването на обстоятелства извън техния контрол, които пораждат промени в програмата или на форсмажорни обстоятелства (природни бедствия, военни действия, масови протести, стачки и др.), които възпрепятстват провеждането на конкретна екскурзия.

15. Рекламации се приемат най - късно до 5 дни от датата на настъпване на събитието. Рекламациите следва да бъдат представени в писмен вид в офиса на Туроператора.